1
3

මදුෂාන් - කෞෂල්‍යා

 

කොළඹ පදිංචි මදුෂාන් මහතාගේ අතගත් ජා-ඇල පදිංචි කෞෂල්‍යා මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.