1
3

වෙනස් විදියට නිල් කටරොඩු කිරිබත් හදමු

අවුරුදු දා කෑම මේසෙට රසට, ගුණට පෙණුමට හැඬට 

 

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.