ලන්ඩන් පැවති සාරි විලාසිතාවන්

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි Design කෞතුකාගාරය ප්‍රථමවරට සාරි ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා ඇත. 

පසුගියදා පැවති මෙම ප්‍රදර්ශනය විදෙස් මාධ්‍ය විවිධ අයුරින් වාර්තා කර තිබිණි. 

එහි ඉන්දියාවේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල නිර්මාණකරුවන්ගේ නවතම සාරි 60 ක් එහිදී ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. 

Met Gala හි අඳින ලද ප්‍රථම සාරිය ද ඊට ඇතුලත්ය.

දොස් තොර කළ  එංගලන්තෙ වෛද්‍යවරිය - Read Previous

දොස් තොර කළ එංගලන්තෙ වෛද්‍යවරිය -

පැටියා අතේම තියාගෙන තියාගෙන ඉන්න අම්මලාට Read Next

පැටියා අතේම තියාගෙන තියාගෙන ඉන්න අම්මලාට

Realted Post

Leave a comment