1
3

මේෂ - සිතැඟියාවන් ඉටුකර ගනී

මේෂ -  සිතැඟියාවන් ඉටුකර ගනී

අවිවේකී ලෙස උදාවන මේ සතියේ ඔබට මිශ‍්‍ර ඵලදායක වන අතර පවුලේ නෑදෑයන් අතර හිතවත්කම් වැඩිවන අන්දමේ කටයුතු කීපයක්
යෙදේ. සතිය මැද කාලයේදී තම පවුලේ ඉදිරි අනාගත සැලසුමක් වෙනුවෙන් කටයුතු සූදානමක් ඇතිකර ගනී. ඔබට මෙම සතිය තුළ තමාගේ සිතැඟි ඉටුකර ගැනීමේදී ඇතැම් විරෝධතා, බාධා පැනැඟුණත් අවබෝධයෙන් ඒවා මැඩගෙන ඉදිරියට යෑමේ හැකියාව ද ඇති කරයි.

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.