1
3

තෙලීපන් - ටිලානි

 

බොරලැස්ගමුව පදිංචි තෙලීපන් ජෙගනාදන් මහතාගේ අතගත් අම්බලන්තොට පදිංචි ටිලානි විජේසිංහ මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.