1
3

නිෂාන් මදුෂිකා

දිප්පිටිය පදිංචි නිශාන් බුද්ධික මහතාගේ අතගත් කුරුවිට පදිංචි මදුෂිකා දිල්රුක්ෂි මෙනෙවිය

 

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.