1
3

අසංක - කාවින්දි

කුරුණෑගල පදිංචි අසංකගෙ අතගත් වේයන්ගොඩ පදිංචි කාවින්දි

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.