1
3

හසිත - අංජනා

හසිත - අංජනා

මොරයාය පදිංචි හසිත ලක්මාල්ගේ අතගත් තෙල්දෙණිය පදිංචි අංජනා කුමාරි 

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.