1
3

අලි පුංචා නැවත රංචුවට

 

 

මඩකලපුව දිස්ත්‍රිකයේ චෙන්කලාඩි ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ මයිලවට්ටුවාන ප්‍රදේශයේහි රැලෙන් මගහැරුණු අලි පැටවකු පසුගිය මාර්තු 06 වන දින මඩකලපුවේ වනජීවී අඩවි නිලධාරින්ට හමු වෙලා. 

වයස මාස එකහාමාරක් පමණ වන අඩි 03 ක පමණ උසැති මෙම අලි පැටවා වනජීවී නිලධාරින් විසින් නිරික්ෂණය කර නැවත මව වෙත යැවීමට සැලසුම්කිරිමෙන් අනතුරුව  අවසානයේදි අලි පැටවා මව සමග රංචුවට එක් වෙලා කියලයි ආරංචිය.

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.