ලාලිත්‍ය විහිදන පිටරට නර්තන

ඇක්‍රොබැටික් යනු නර්තන විලාසයක් වන අතර එය සිරුරේ නම්‍යශීලීත්වය හා සමබරතාව රැකගනිමින් කරන කලාත්මක නර්තන විශේෂයකි.

දකුණු කොරියාවේ Gyeonggi-do හි ඇක්‍රොබැටික් නර්තන ශිල්පීන් පිරිසක් අපූරු නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කළ අයුරුයි මේ.

මගේ පළමු ලිපිය පළවුණේ සිරිකත පත්තරේ  - අම්මා ගැන කතා කරන කිංස්ලි Read Previous

මගේ පළමු ලිපිය පළවුණේ සිරිකත පත්තරේ - අම්මා ගැන කතා කරන කිංස්ලි

ලාදුරු   පාසල් දරැවන් අතර පැතිරීමේ අවදානමක් Read Next

ලාදුරු පාසල් දරැවන් අතර පැතිරීමේ අවදානමක්

Realted Post

Leave a comment