කටක

කටක - මූල්‍ය අවශ්‍යතා සැපිරෙයි 
ඔබට මේ සතිය පුරාවටම මෙන් සිතේ සතුටට කටයුතු පිළියෙල වේ. සැප පහසුවට අදාළවන දේ ලැබෙන මිතුරු මිතුරියන් හා වැඩියෙන් ආශ්‍රයට යොමුවන සතියක් ද වේ. එසේම ඔබට තම අධ්‍යාපන මෙන්ම රාජකාරි කටයුතු ක්‍රමවත්ව කරගෙන යාමට හැකිවෙයි. මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට හැකි අතර පැවති ණය ගනුදෙනුවකින් නිදහස් වීමටත් අවස්ථාව සැකසේ. දෙස් විදෙස් රැකියා අවස්ථාවක් ඉටු කරගැනීමට විශේෂ පුද්ගලයකුගේ ආධාර උපකාරයක් ඔබට මෙහිදී ලැබෙනු ඇත. සුළු සුළු අවහිර බාධක ඇති වුවත් දිනපතා කටයුතු කෙරෙහි එතරම් අයහපත් බලපෑමක් ඇති නොකරයි. 

වෘෂභ Read Previous

වෘෂභ

වෘශ්චික Read Next

වෘශ්චික

Realted Post

Leave a comment