1
3

ලාලිත්‍ය විහිදන පිටරට නර්තන

ඇක්‍රොබැටික් යනු නර්තන විලාසයක් වන අතර එය සිරුරේ නම්‍යශීලීත්වය හා සමබරතාව රැකගනිමින් කරන කලාත්මක නර්තන විශේෂයකි.

දකුණු කොරියාවේ Gyeonggi-do හි ඇක්‍රොබැටික් නර්තන ශිල්පීන් පිරිසක් අපූරු නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කළ අයුරුයි මේ.

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.