1
3

ලන්ඩන් පැවති සාරි විලාසිතාවන්

බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර පිහිටි Design කෞතුකාගාරය ප්‍රථමවරට සාරි ප්‍රදර්ශනයක් පවත්වා ඇත. 

පසුගියදා පැවති මෙම ප්‍රදර්ශනය විදෙස් මාධ්‍ය විවිධ අයුරින් වාර්තා කර තිබිණි. 

එහි ඉන්දියාවේ ඒ ඒ ප්‍රදේශවල නිර්මාණකරුවන්ගේ නවතම සාරි 60 ක් එහිදී ප්‍රදර්ශනය කර ඇත. 

Met Gala හි අඳින ලද ප්‍රථම සාරිය ද ඊට ඇතුලත්ය.

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.