1
3

චරිත් - විශ්මි

දොම්පේ ගනේගොඩ පදිංචි චරිත් ඉසංක මහතාගේ අතගත් බිබිල පදිංචි විශ්මි පූර්ණිමා මෙනවිය

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.