1
3

අකිල - ශේෂානි

 මිනුවන්ගොඩ වේරගොඩමුල්ලේ අකිල මධුසංකගේ අතගත් හාල්පන්දෙනිය අත්තනගල්ල ශේෂානි තිලංකා

Share to WhatsApp

ඔබේ අදහස් එවන්න.

ඔබේ අදහස් සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ සිංහල ශබ්ද ඉංග්‍රීසි අකුරෙන් ලියා එවන්න.